20. obletnica svetovnega dne voda

worldwaterday201322. marca obeležujemo svetovni dan voda. Generalna skupščina OZN je za prvi svetovni dan voda proglasila 22. marec 1993, od takrat dalje pa je njegovo vsakoletno praznovanje namenjeno opozarjanju o pomembnosti vode in zavzemanju za trajnostno upravljanje z vodnimi viri.

Ob 20. obletnici svetovnega dne voda poteka tudi mednarodno leto sodelovanja na področju voda, zaradi česar je letošnji svetovni dan posvečen ravno tej temi. Leta 2010 je bila v okviru OZN zaradi pomembnosti vode za življenja vseh nas sprejeta resolucija, ki dostop do vode in sanitarij razglaša za človekovo pravico, enakovredno vsem ostalim do sedaj priznanim človekovim pravicam. Človekova pravica do vode zato postaja aktualno in pereče vprašanje tega stoletja.

Odločitev o tematiki letošnjega svetovnega dne temelji na vedno večjih potrebah po vodi, ki so posledica naraščanja prebivalstva, urbanizacije, industrijskega razvoja, podnebnih sprememb in povečanega povpraševanja po hrani. Dejstvo je, da voda ne pozna nacionalnih meja. Sodelovanje je torej nujno, saj zagotavlja vodno varnost, družbeno enakopravnost in zmanjšuje revščino. Prav tako prispeva k varstvu vodnih virov in okolja, ustvarja ekonomske koristi in je ključnega pomena za zagotavljanje dobrih medsosedskih odnosov ter miru. Številna praznovanja in dogodki ob svetovnem dnevu voda so se v teh dneh odvijali po celem svetu, uradno praznovanje letošnjega svetovnega dne pa je potekalo 22. marca 2013 v Haagu, in sicer v organizaciji nizozemske vlade ter OZN. Posvečeno je bilo tako sodelovanju na področju voda kot tudi posvetovanju o razvojnih ciljih, povezanih z vodo, za obdobje po letu 2015. Prav tako na svetovni dan voda je v Generalni skupščini ZN potekal še Interaktivni dialog na visoki ravni, ki je bil osredotočen na sodelovanje na področju voda in na vpliv le-tega na doseganje vodne varnosti.

Vse bolj jasno postaja, da se bosta konkurenca in tekmovanje za vodo stopnjevala.Vodne vire je torej nujno potrebno zaščititi pred prekomerno uporabo in onesnaževanjem, nič manj pa ni pomembno zagotoviti dostopnost vode za vse. Oboje je mogoče doseči le s sodelovanjem vseh zainteresiranih strani, ki za to nosijo sorazmerno odgovornost. Poudarjamo, da je dostop do vode človekova pravica in ne tržno blago, zato nasprotujemo  nekaterim obstoječim poizkusom privatizacije vode. Pozdravljamo naklonjenost konceptu vode kot človekove pravice s strani slovenske vlade v mednarodni skupnosti, novo vlado pa pozivamo k potrditvi tega pristopa na nacionalni ravni. Slovenija za enkrat zagotavlja pravico do vode in sanitarij za večino svojega prebivalstva, navkljub temu pa je potrebno posebno pozornost nameniti ranljivim skupinam, kot so socialno ogroženi in Romi, kar je na svojem obisku v Sloveniji potrdila tudi Cathrine de Albuerque, posebna poročevalka OZN.

Več informacij o svetovnem dnevu voda 2013 najdete na spletni strani.

Kontaktna oseba: Ana Kalin (e-pošta: ana.kalin@sloga-platform.org , tel.: 01 434 44 02).