Prispevki

Smernice o zaščiti nevladnih organizacij pri delu z begunci in migranti

Strokovni svet za pravo nevladnih organizacij je sprejel smernice o zaščiti nevladnih organizacij pri delu z begunci in drugimi migranti. Beri dalje

Organizacije UNESCO, UNICEF, WFP in Svetovna banka so predstavile smernice za varno ponovno odprtje šol

Organizacije UNESCO, UNICEF, WFP in Svetovna banka so predstavile smernice za varno ponovno odprtje šol po večtedenskem zaprtju, ki je prizadelo skoraj 1,3 milijarde šolarjev. Smernice ponujajo praktične nasvete državnim in lokalnim oblastem, kako ohraniti varnost in zdravje otrok ob vnovičnem odprtju šol in vrnitvi v šolske klopi.
Beri dalje

Posvet NVO glede smernic za globalno učenje

V torek, 15. 10. 2019 ob 12.30 vas vabimo na posvet glede smernic za globalno učenje. Posvet se bo začel z delovnim kosilom, po katerem pa nam bo predstavljen osnutek Smernic za globalno učenje, ki ga pripravlja raziskovalka Jana Arbeiter, predstavnica Centra za mednarodne odnose FDV.

Beri dalje

Strokovnjak ZN objavil nove smernice o gospodarskih reformah in človekovih pravicah

Juan Pablo Bohoslavsky, neodvisni strokovnjak za zunanji dolg in človekove pravice, je 21. januarja 2019 objavil Smernice Združenih narodov o ocenah vpliva gospodarskih reform na človekove pravice, katerih namen je državam, mednarodnim finančnim institucijam, posojilodajalcem, civilni družbi in drugim pomagati zagotoviti, da so človekove pravice vključene v ekonomske politike.

Beri dalje

Sooblikujte nove Smernice Sveta Evrope o zagotavljanju sodelovanja civilne družbe v političnem odločanju

Svet Evrope je pričel s posvetovanjem o novih Smernicah za vključevanje državljanov pri političnem odločanju, s katerimi želi nadgraditi svoj Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih odločanja iz oktobra 2009. Med soavtorji Kodeksa je bil tudi CNVOS. Beri dalje