Svet Evrope je pričel s posvetovanjem o novih Smernicah za vključevanje državljanov pri političnem odločanju, s katerimi želi nadgraditi svoj Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih odločanja iz oktobra 2009. Med soavtorji Kodeksa je bil tudi CNVOS.

Civilne družbe ni nikoli dovolj. Sodelovanje aktivnih državljanov in državljank pri političnem odločanju je odvisna od mnogih dejavnikov – en med njimi je tudi odprtost procesov odločanja. Svet Evrope je zato na podlagi poročila o stanju na področju demokracije pričel s posvetovanjem o novih smernicah zagotavljanja sodelovanja civilne družbe v političnem odločanju.

Iniciativo zanje je dal generalni sekretar Sveta Evrope, ki je v svojem poročilu o stanju na področju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava v Evropi za leto 2015 ugotavljal, da je civilna družba v nekaterih državah članicah zadostno vpeta v družbene zadeve, odločanje ter reševanje in preprečevanje sporov, v nekaterih članicah mehanizmi obstajajo le formalno, spet v drugih pa si vlade celo prizadevajo nadzorovati državljanske pobude.

Za pripravo smernic je zadolžena delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki vlad držav članic in nevladnih organizacij, in deluje od decembra 2015. Član delovne skupine je tudi direktor CNVOS Goran Forbici. Smernice morajo biti pripravljene do maja 2017, ko bo generalni sekretar objavil četrto poročilo o stanju na področju demokracije, človekovih pravic in vladavine prava

Osnutek smernic je dosegljiv tukaj.

Posvetovanje bo trajalo do 4. septembra.

Čas, da prevetrimo tudi Smernice o sodelovanju MZZ, nevladnih organizacij in mreže nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči z namenom nadaljnje krepitve.