Nova evropska strategija za gozdove sprejeta

Nova evropska strategija za gozdove sprejeta

Evropska komisija je sprejela novo strategijo EU za gozdove. Ta prispeva k svežnju ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 55 % do leta 2030 in podnebni nevtralnosti do leta 2050. Strategija določa vizijo in konkretne ukrepe za povečanje obsega in...

Objavljen Svetovni atlas širjenja puščav

Skupno raziskovalno središče, ki je znanstvena služba Evropske komisije, je  objavilo novi Svetovni atlas širjenja puščav. Gre za prvo celovito in na dokazih temelječo oceno degradacije tal na svetovni ravni, ki bo nosilcem odločanja lahko v pomoč pri oblikovanju...
Translate »