Prispevki

Gozd. Vir: Pixabay

Plan B za Slovenijo opozarja: Vlada daje zeleno luč za uničenje še zadnjih koščkov prvobitne slovenske narave

Vlada z uredbo s področja gozdarstva uvaja spremembe, s katerimi bo dala zeleno luč za uničenje še zadnjih koščkov prvobitne slovenske narave, javnost opozarja mreža Plan B za Slovenijo

Beri dalje

Komentarji Mreže za prostor in mreže Plan B za Slovenijo na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije

Mreža za prostor in mreža Plan B za Slovenijo sta na MOP podali odziv na osnutek Dolgoročne podnebne strategije Slovenije do leta 2050. Opozarjata, da bi morala biti dolgoročna podnebna strategija nacionalni podnebni dogovor in bi morala določiti krovne usmeritve tako za pripravo drugih strateških sektorskih dokumentov, kot za delo bodočega vladnega organa za podnebno ukrepanje. Beri dalje