V okviru Evropskega instrumenta za demokracijo in človekove pravice – EIDHR je objavljen javni razpis za leto 2018, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam, ki delujejo na področju spodbujanja in zaščite človekovih pravic izven EU. Vrednost razpisa je 22,000,000 EUR, rok prijave do 21.12.2018.

Letošnji razpis ima 3 sklope:

SKLOP 1: podpora zagovornikom človekovih pravic, ki delujejo na področju zaščite pravic lezbijk, gejev, biseksualnih, transspolnih in interspolnih oseb ter njihovih organizacij.

SKLOP 2: podpora aktivnosti civilnodružbenih organizacij na področju izkoreninjenja smrtne kazni.

SKLOP 3: podpora civilnemu aktivizmu in spodbujanje participacije z izkoriščanjem možnosti, ki jih nudijo digitalne tehnologije.

Na razpis se lahko prijavijo:
  • civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni;
  • nacionalne institucije za promocijo in varstvo človekovih pravic;
  • univerze.

Geografskih omejitev za prijavitelje ni, se pa zahteva partnerstvo z lokalno organizacijo (aktivnosti se morajo izvajati izven EU v državah in regijah, kjer so tovrstne aktivnosti najbolj potrebne). Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Več razpisov najdete tudi na straneh CNVOS.

 

Translate »