Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju preprečevanja in zatiranja rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti, vključno s sovražnim govorom.

Rok za prijavo: 18. februar 2016.

Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, Islandije ter Linhenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj petih različnih upravičenih držav.

Več informacij