National Endowment for Democracy (NED) sprejema predloge novih projektov, o katerih bodo odločali na naslednji seji odbora junija 2022.

NED podpira projekte s področja spodbujanja, razvoja in utrjevanja demokracije in pravne države ter spoštovanja človekovih pravic, vključno s podporo neodvisnim medijem. Podpirajo predvsem aktivnosti v državah v tranziciji ter v avtoritarnih državah.

Na razpis se lahko prijavijo NVO, ki so aktivne na področju, ki je predmet razpisa, ter izpolnjujejo druge razpisne pogoje.

Rok za prijave: 9. marec 2022

Vir: CNVOS

Translate »