Evropska komisija obvešča o pozivu za izražen interes za sodelovanje pri projektu v okviru Instrumenta za evropsko sosedstvo (ENI) na področju kulture in izobraževanja.

Elementi projekta:

  • Gre za 4 letni projekt, v okviru programa EU4Dialogue,
  • višina sredstev je 3 milijone evrov,
  • naslavlja mladino, tako ženske kot moške v izobraževalnem procesu pri preprečevanju konfliktov (učitelje, učence, študente in profesorje),
  • izvajal se bo v petih državah: Armenija, Azerbajdžan, Ukrajina, Moldova in Gruzija,
  • rok za oddajo je 25.5.2020.

Evropska komisija bi želela izvajanje aktivnosti programa preko konzorcija agencij držav članic, specializiranih za zunanje sodelovanje na področju izobraževanja in kulture (kot na primer Goethe Institute, DAAD, Alliance Francaise, Società Dante Alighieri…). V posebnih primerih pa lahko konzorcij sodeluje tudi z nevladnimi organizacijami, da olajša dostop do konfliktnih skupnosti.

Več informacij o projektu ter ustrezen kontakt:

– https://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/04/EU4Dialogue_Description-of-the-project.pdf

https://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/04/EU4Dialogue_Letter-for-the-EoI-to-the-ENI-Committee.pdf

https://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/04/EU4Dialogue_Overview-project-activities.pdf

https://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2020/04/EU4Dialogue_Explanatory-Note.pdf

Translate »