CNVOS poroča, da je na voljo posnetek izobraževanja na temo podnebnih sprememb s profesor dr. Lučko Kajfež Bogataj.

18. novembra je profesor dr. Lučka Kajfež Bogataj za člane Mreže za prostor izvedla predavanje o osnovah  podnebnih sprememb. Večji del predavanja je osredotočen na stvarno razlago razvoja in delovanja podnebnih sprememb. V njem je veliko zanimivih poudarkov. Za začetek trditev, da podnebne spremembe niso naš edini problem, da je svet soočen s številnimi problemi, ki jih bomo očitno morali reševati vse hkrati, ker so med sabo povezani. Naš problem so tako zgrešen ekonomski model, velike ekosistemske izgube, pretirana raba virov, naraščanje in neenakosti prebivalstva.

Več informacij ter povezavo do posnetka predavanja najdete na mrezaprostor.si. Povezavo do posnetka pa najdete tudi v naši spletni knjižnici.