Avtor: Alimatu Dimonekene MBE

Podnebne spremembe se poglabljajo, položaj žensk pa je nezadostno obravnavan, saj so po naravnih katastrofah predvsem ženske samohranilke ekonomsko in fizično še posebej ranljive. Vlade morajo odziv na podnebne spremembe načrtovati skladno s temi potrebami, sicer tvegajo izgubo več kot polovice prebivalstva.

New York Times je nedavno poročal o prvi afriški “pooblaščenki za vročino”, pogumni ženski, ki se v glavnem mestu Freetown države Sierra Leone spopada z ekstremno in dolgotrajno vročino tako, da posadi milijon dreves. Gre za plemenito prizadevanje, vendar pa politika ignorira temeljne vzroke za naraščajoče temperature v Sierri Leone. Z naraščanjem temperatur pa se občutljivost in ranljivost žensk na podnebne spremembe znatno povečuje.

Sierra Leone je v zadnjih letih doživljala ponavljajoče se poplave in blatne plazove. Država je avgusta 2017 doživela eno najhujših tragedij, ko so uničujoči nalivi povzročili poplave in obsežne blatne plazove ter prizadeli skupnosti Mortormeh, Kamayama in Kaningo na obrobju mesta Freetown. Številni preživeli, večinoma ženske, so se po poplavah težko prilagajali in spopadali s težavami. Nekatere preživele ženske, večinoma iz enočlanskih gospodinjstev, so poročale, da štiri leta po nesreči niso prejele finančne podpore, ki bi jim omogočila preživetje.

Čeprav sta bili hrana in zdravstvena pomoč zagotovljeni skoraj takoj po nesreči, bi po poročilu Svetovne banke “zgodnje posredovanje in ustrezna psihosocialna podpora lahko pomagali zmanjšati nekatera od teh tveganj”.

Kot aktivistka in zagovornica žensk v Sierri Leone po nesreči, sem na terenu videla, da oblasti niso podprle žrtev kljub opozorilom strokovnjakov, dvostranskih partnerjev in donatorjev, ki so svetovali, da bi bila finančna pomoč in podpora v kratkem času koristna za žrtve in preživele. Diskriminacija na podlagi spola je prepovedana z vsemi pomembnimi mednarodnimi pogodbami o človekovih pravicah. Nasilje na podlagi spola in spolno nasilje je v Sierri Leone še vedno razširjeno vprašanje, ki še dodatno poglablja vprašanja diskriminacije in marginalizacije vseh žensk. Po podatkih organizacije Concern Worldwide bo 61 % žensk v Sierri Leone v svojem življenju doživelo nasilje na podlagi spola, 62 % žensk v državi Sierra Leone pa je v zadnjih 12 mesecih poročalo, da so nasilje že doživele..

V času nesreče je 27,4 % žensk vodilo lastno gospodinjstvo, med katerimi je bilo veliko nepismenih, ovdovelih in zapuščenih s strani partnerjev. To jih še dodatno izpostavlja revščini, nasilju in zlorabi. V težki patriarhalni družbi ženske brez moškega pogosto nimajo dostopa do storitev in podpore.

Indija sprejema nekatere napredne ukrepe, pri čemer natančno preučuje učinke spola in podnebnih sprememb na socialno-ekonomske pravice žensk. Z izvajanjem zakonodaje uvaja posebno politiko, ki upošteva vidik spola. Vlada preučuje ključne strukturne dejavnike, kot je preučevanje vprašanj, povezanih s podnebnimi krivicami, da bi preučila zemljiške pravice žensk in zagotovila podporo podeželskim skupnostim, ki so jih prizadele podnebne spremembe in okoljske nesreče.

V primerjavi z Indijo mnoge države, vključno s Sierro Leone, dolgoročno zaostajajo pri izvajanju ukrepov, ki bi pripomogli k ublažitvi posledic prihodnjih podnebnih sprememb in obvladovanju posledic okoljskih nesreč. Vlada Sierre Leone bi morala vključiti politiko, občutljivo na enakost spolov, ki si prizadevajo sprejeti načrtovanje za blažitev posledic naravnih nesreč in pripravljenost nanje.

Zagotovo so proračuni povsod omejeni, Sierra Leone pa je ena najrevnejših držav na svetu. Prejšnja vlada dr. Ernesta Korome ni bila dobro pripravljena na ublažitev nesreče. Sedanja vlada je z mednarodnimi partnerji uvedla ukrepe za zmanjšanje ranljivosti zaradi podnebnih sprememb na področju vodnih virov, kmetijstva in prehranske varnosti, javnega zdravja, obalnih območij in skupnosti po vsej državi. Tej politiki pa manjka posluh za edinstvene potrebe in ranljivost žensk, saj podnebne spremembe preoblikujejo vse aspekte človeškega življenja.

Aktivisti za enakost spolov združujemo moči z aktivisti in strokovnjaki za podnebne spremembe ter pozivamo vlade po vsem svetu za vzpostavitev politik, ki bodo, pri odzivanju na posledice podnebnih sprememb in okoljskih nesreč, upoštevale enakost spolov.

Prevod: NT

Platforma SLOGA je partner projekta #ClimateOfChange, ki ga sooblikuje in izvaja 16 evropskih organizacij civilne družbeCilj projekta je prispevati k dvigu ozaveščenosti evropskih državljanov in njihovega kritičnega razumevanja migracij, ki jih povzročajo podnebne spremembe kot eden največjih izzivov današnjega soodvisnega sveta. Projekt sofinancirata Razvojni program Evropske komisije za izobraževanje in ozaveščanje (DEAR) in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Evropske unije in/ali Vlade Republike Slovenije.

Translate »