Ekvilib Inštitut, SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Focus, društvo za sonaraven razvoj in Transparency International Slovenia so na ministra Počivalška naslovili dopis, v katerem poudarjajo pomen tekočih razprav o davčni transparentnosti in razkritju informacij o davku na dohodek pravnih oseb v primeru multinacionalnih družb, ter izražajo naše pomisleke o predlogu Evropske komisije. Dopisu so priložili tudi natančnejšo analizo omenjenega predloga Evropske komisije.

Strukture in poslovanje multinacionalk so še vedno zelo nepregledne. Končanje tajnosti, ki obkroža dejavnosti in davčna plačila multinacionalk, je kritičen korak proti zajezitvi izogibanja plačilu davkov pravnih oseb, v boju proti korupciji in za ponovno vzpostavitev zaupanja javnosti v naš davčni sistem in institucije.

Menimo, da imajo državljani, vključno s tistimi v državah v razvoju, pravico do dostopa do ključnih finančnih informacij o dejavnostih podjetij, ki delujejo na njihovem ozemlju. Te informacije je potrebno pregledno poročati in javno razkriti, s čimer bi pomagali zagotoviti, da multinacionalne družbe plačajo svoj pravičen delež davkov ter da lahko lokalne oblasti in podjetja odgovarjajo za lastna dejanja.

12. aprila 2016 je Evropska Komisija objavila pomemben predlog o t.i. javnem poročanju po posameznih državah (Country-by-Country Reporting – CBCR) za multinacionalke.1 S celovito uvedbo bi javni CBCR, ki bi državljanom omogočal svetovni dostop do ključnih informacij o plačanih davkih multinacionalk, povečal poslovno in davčno transparentnost.

Na žalost sedanji zakonodajni predlog ne dosega teh pričakovanj. Če se Evropski parlament in države članice EU ne združijo in predlagajo smiselnih sprememb predloga, bo EU zamudila ključno priložnost za povečanje davčne preglednosti, ne samo v Evropi, ampak po vsem svetu.

Ob pričetku prvih razprav v Svetu, ministra pozivajo, da pokaže svojo trdno podporo za izboljšanje besedila na način, ki bo prinesel smiselno poročanje po posameznih državah za multinacionalne korporacije in ki bo prispevalo h končanju davčne tajnosti za podjetja.

Zbranih je več kot 350.000 pozivov s strani državljanov EU2, ki zahtevajo, da vse njihove vlade predpišejo vsem podjetjem, da javno objavijo, kje poslujejo in kje plačujejo svoje davke. Pozivajo ga, da prisluhne in deluje v skladu s tem pooblastilom javnosti za uvedbo javnega poročanja po posameznih državah, ki bo primeren za namenjeno uporabo.

Analiza predloga EK

Poziv MGRT

Translate »