O vizualizaciji podatkov

V okviru projekta Svetovljanska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši svet (World-Wise Europe: a more coherent Europe for a fairer world), katerega projektni partner je tudi SLOGA, je bilo junija 2015 v Bratislavi izvedeno usposabljanje na temo vizualizacije podatkov. Usposabljanje je vodil nemški strokovnjak Michael Hörz. Namen je bil udeležencem – predstavnikom razvojnih nevladnih organizacij predstaviti smotrnost uporabe vizualizacijske metode, osnove vizualizacije podatkov, orodja za izdelavo različnih vizualizacij in jih praktično preizkusiti.

Za razvojne nevladne organizacije je pomembno, kako uspešne so pri prenosu svojih sporočil do javnosti. Sama javnost in tudi načini dostopanja do informacij so se z razvojem digitalnih orodij, spletnih orodij in socialnih omrežij bistveno spremenile. Zato tradicionalni prijemi dela z javnostmi ne dajejo več želenih razultatov in potrebujejo adaptacijo. Vizualizacija podatkov, npr. o distribuciji uradne razvojne pomoči iz posamične države v države v razvoju, je takšno orodje za adaptacijo. Omogoči nam, da številčne podatke z uporabo spletnih orodij (na primer Datawrapper) predstavimo v dinamični spletni obliki. Tako pridobimo obliko, ki jo lahko ponudimo drugim medijem v objavo ali pa jih sami objavimo na svojih spletnih straneh in družabnih omrežjih.

Četudi smoter ostaja enak kot v preteklosti – še zmeraj pripovedujemo zgodbo z željo po mobilizaciji ljudi za nekaj dobrega – z vizualizacijo podatkov pri posamezniku spodbudimo razumen in čustven odziv hkrati. Hkrati jim omogočimo lastno raziskovanje, kako globoko želijo poseči po vsebino.