Platforma SLOGA je konec oktobra z Občino Črnomelj soorganizirala dogodek »Mladi in migracije«. Na podlagi kratkih videov, ki so jih mladi pripravili v okviru evropskega projekta #MigratED, so udeleženke in udeleženci razpravljali o migracijskih tokovih ter vključevanju priseljencev v izobraževalni sistem. Na pogovoru sta sodelovali Adriana Aralica s Platforme SLOGA in Lucija Tacer, mladinska delegatka pri OZN.

Dogodek je potekal 29. oktobra 2020 v sklopu projekta Clarinet, v katerega je vključena Občina Črnomelj, in v sklopu projekta MigratED, v katerega je vključena Platforma SLOGA. Kratki videi #MigratED, ki so jih pripravili mladi z Osnovne šole Livada (Ljubljana), II. gimnazije Maribor, zagovornika ciljev trajnostnega razvoja (Inštitut za afriške študije) in mladinska delegatka pri Organizaciji združenih narodov (OZN) v sodelovanju s Platformo SLOGA, so ponudili vpogled v to, na kaj mladi pomislijo ob pojmu migracije. Lucija Tacer je delila svojo izkušnjo migracij in vključevanja v družbo v drugi državi. Razprava se je osredotočila na migracijske tokove čez Slovenijo in integracijske izzive, vključevanje tematike migracij v izobraževalni sistem, pa tudi vključevanje priseljenskih otrok v izobraževalni sistem in družbo nasploh ter o vlogi lokalne skupnosti pri zagotavljanju podpornega okolja.


Platforma SLOGA  je partner projekta #MigratED (Digitalna orodja za okrepljene teme migracij in človekovih pravic v izobraževanju). Projektne aktivnosti #MigratED v Sloveniji sofinancirata program Evropske unije Erasmus+ in Ministrstvo za javno upravo. Vsebina odraža le poglede avtorice in ne uradnih stališč financerjev.