Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) načrtuje predvidoma v začetku marca 2024 objavo javnega razpisa za nevladne organizacije. Predmet javnega razpisa bo financiranje triletnih projektov s področja mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči v obdobju 2024 do 2026 in strateško partnerstvo na področju humanitarne pomoči v obdobju od 2024 do 2028.

Javni razpis bo razdeljen na 3 sklope, razpisanih bo do 5 projektov, in sicer:

  • razvojno humanitarni projekti v Podsaharski Afriki na področju podnebnih sprememb s poudarkom na prehranski varnosti in vodi ter enakosti spolov,
  • humanitarni projekt za pomoč civilnemu palestinskemu prebivalstvu v Gazi in/ali na Zahodnem bregu,
  • strateško partnerstvo na področju humanitarne pomoči.

Nevladna organizacija bo lahko oddala do največ 3 prijave.

Nevladne organizacije se spodbuja, da pri projektih sodelujejo z zasebnim sektorjem, ki lahko projekte nevladnih organizacij podprejo v materialni, finančni ali storitveni obliki.

Za pomoč nevladnim organizacijam pri iskanju partnerjev iz zasebnega sektorja, MZEZ zbira interes podjetij za sodelovanje pri prijavi. Po identifikaciji podjetij bo na spletni strani MZEZ objavil seznam zainteresiranih podjetij, na katere se bodo lahko obrnile nevladne organizacije, ki načrtujejo prijavo na razpis.

Predvidoma 14. marca 2024 bo MZEZ organiziral delavnico za zainteresirane prijavitelje, na katero bodo vabljena tudi podjetja. Delavnica bo hkrati priložnost za dvostranske pogovore in dogovore o partnerstvih.

MZEZ vabi zainteresirana podjetja, da svoj interes sporočijo na elektronski naslov razvoj.mzz@gov.si in hkrati navedejo tudi, da dovolijo objavo splošnih kontaktnih podatkov podjetja na spletni strani ministrstva za zgoraj navedeni namen.

Vir: MZEZ

Translate »