Slovenska karitas v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja podpira daljnoročne razvojne projekte in programe v podsaharski Afriki in v JV Evropi.
V posameznih državah podsaharske Afrike (Ruanda, Burundi, Centralnoafriška republika, Madagaskar, Malavi, Zambija idr.) z vzajemnim sodelovanjem s slovenskimi misijonarji, ki delujejo tam že desetletja in dobro poznajo lokalne razmere in potrebe prebivalstva, Slovenska karitas od leta 2006 podpira projekte razvojnega sodelovanja s področja oskrbe z vodo in hrano, zdravstva in šolstva. V zadnjih devetih letih je Karitas preko dobrodelne akcije Za srce Afrike in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje zadeve RS in Misijonskega središča Slovenije zgradila, obnovila in/ali opremila 5 šol in vrtec, 8 večjih vodnjakov, 3 zdravstvene centre in 2 porodnišnici ter podrla dodatno usposabljanje zdravstvenega kadra in zdravstveno vzgoja za prebivalstvo kot preventivo pred različnimi boleznimi. Preko programa Z delom do dostojnega življenja in mesečnih darovalcev iz Slovenije pa je 279 staršev iz revnih družin v Ruandi, Burundiju, CAR in Madagaskarju dobilo priložnost za delo in plačilo zanj s čimer dostojnejše lahko preživijo svoje družinske člane. Podprti projekti dnevno lajšajo življenje preko 200.000 prebivalcem v Afriki.

V posameznih državah na območju JV Evrope (Makedonija, Srbija, Bosna in Hercegovina, Albanija) Slovenska karitas od leta 1993 dalje predvsem v sodelovanju z lokalnimi Karitas in misijonarkami v Albaniji, podpira humanitarno-razvojne projekte namenjene pomoči družinam, otrokom in starejšim v stiski ter tudi ljudem s posebnimi potrebam. Ob tem pomaga ljudem v paketih s hrano in drugimi življenjskimi potrebščinami, podpira socialne programe za otroke in starejše, podpira obnovo različnih javnih zgradb ter družinskih hiš. Slovenska karitas izvaja tudi večletne projekte razvojnega sodelovanja s področja varovanja okolja, medkulturnega dialoga in aktivnega državljanstva v Srbiji ter psihosocialne pomoči otrokom in ženskam v Bosni in Hercegovini, ki so sofinancirani s strani Ministrstva za zunanje zadeve RS. V Albaniji preko programa Z delom do dostojnega življenja podpira tudi 12 brezposelnih mater, ki z delom in zaslužkom lahko sedaj dostojnejše preživijo svoje družine.