Strnjen prevod poročila, ki ga je pripravil član SLOGE društvo Focus, ki ga je objavila mreža Climate Action Network Europe, poudarja prednosti ambicioznih podnebnih ukrepov in poudarja, da so prednosti večje od stroškov.

Poročilo z naslovom “Pariški sporazum in scenarij 1,5 °C: V njem je razkrito, da bi prizadevanje za podnebno nevtralnost do leta 2040 v skladu s ciljem Pariškega sporazuma o omejitvi dviga globalne temperature na 1,5 °C lahko prineslo pomembne gospodarske in družbene koristi.

Ključne ugotovitve poročila vključujejo:

  1. Evropska unija bi lahko do leta 2030 pridobila najmanj en bilijon evrov neposrednih koristi, pri čemer je razmerje med koristmi in stroški ocenjeno na 1,4 proti 1 v primerjavi s sedanjimi ukrepi in 4 proti 1 v primerjavi z neukrepanjem.
  2. Slovenija lahko glede na svoje geografske značilnosti pridobi več, kot je povprečje EU. Poročilo ocenjuje, da bodo finančne koristi Slovenije do leta 2030 znašale 3,7 milijarde evrov oziroma 7,1 % BDP.
  3. Poročilo poudarja potrebo po ambicioznih ukrepih v prometnem in energetskem sektorju. Okoljska organizacija Focus, ki je sodelovala pri pripravi poročila, poudarja pomen zmanjševanja emisij toplogrednih plinov v prometu, spodbujanja trajnostne mobilnosti in izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost.
  4. Poročilo poudarja pomen pospešenega prehoda na obnovljive vire energije, kot sta sončna in vetrna energija, ter izkoriščanja potenciala skupnostnih energetskih projektov.
  5. Koordinator programa Energetika pri Focusu, Taj Zavodnik, poudarja pomen posodobitve slovenskega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta ter se zavzema za močnejše cilje in ukrepe, s katerimi bi do leta 2030 dosegli vsaj 65-odstotno zmanjšanje emisij, do leta 2040 pa podnebno nevtralnost.

Poročilo vsebuje dokaze, da energetski prehod, usklajen z omejitvijo 1,5 °C, prinaša znatne in merljive družbene in gospodarske koristi, ter poziva Slovenijo, naj okrepi svoje podnebne cilje in ukrepe.

Celotno poročilo v angleščini je dostopno TUKAJ

Strnjeno poročilo je na voljo TUKAJ

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Trajnostno Lokalno Globalno II pasica

Translate »