Evropska komisije je v okviru instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja objavila javno naročilo za zagotavljanje storitev podpore za enakost spolov.
Komisija namerava vzpostaviti službo za podporo uporabnikom za pomoč GD za mednarodno sodelovanje in razvoj ter delegacijam EU v državah v razvoju in drugih partnerskih državah pri uspešnem izvajanju drugega akcijskega načrta za enakost spolov (GAP II) na vseh ravneh storitev. Da bi bile storitve uspešne, mora biti z ozirom na storitve omogočen pravočasen dostop do tehnične pomoči na visoki ravni, ključnih informacij, pridobljenih izkušenj in dobrih praks, povezanih z načrtovanjem programov na področju enakosti spolov in prevladujočo usmeritvijo na področju enakosti spolov, v vseh različnih sektorjih razvojnega sodelovanja. Služba za podporo uporabnikom bo olajšala mreženje informacijskih točk na področju enakosti spolov in zagotovila izmenjavo informacij na forumih Cap4Dev ter pomagala pri izdelavi in razširjanju informacij, povezanih z enakostjo spolov in krepitvijo vloge žensk v zunanjih odnosih EU. Služba za podporo uporabnikom bo prav tako zagotovila pomoč Komisiji pri nadzoru kakovosti, sledenju in spremljanju rezultatov ter napredku glede kazalnikov, povezanih z institucionalno kulturno spremembo (prednostna naloga A GAP II) in fazo izvajanja 3 tematskih prednostnih nalog (B-C-D). Podatke iz različnih virov bo treba pravočasno zbrati in obdelati ter o njih letno poročati.

Več

Translate »