Namen projekta je osebe, ki v večini primerov ne prepoznajo nevarnosti in posledic trgovine z ljudmi, ozavestiti in z ustreznim pristopom spodbuditi k aktivni udeležbi pri preprečevanju različnih oblik izkoriščanja. Poleg informiranja mora izvajalec zagotoviti tudi izvedbo dodatnih aktivnosti, ki bodo predstavljale dodano vrednost celotnemu projektu.

Predmet javnega razpisa je izvajanje projekta, ki je preventivne narave in namenjen zlasti rizičnim skupinam oseb, ki obsega:
–    izvedbo individualnih informativnih razgovorov s prosilci za mednarodno zaščito,
–    pripravo poročila o razgovoru,
–    evalvacijo projekta,
–    vodenje projekta,
–    izvedbo dodatnih aktivnosti, potrebnih za pravočasno in pravilno izvedbo projekta.

Več o razpisu

Translate »