IPA — Technical assistance for improvement of living and housing conditions among the Roma population presently residing in informal settlements

V okviru projekta tehnična pomoč za izboljšanje življenjskih in stanovanj razmere romske populacije, je predvideno zagotavljanje pomoči, pri pridobitvi stanovanja v smislu potrebne socialni ukrepov vključevanja, ki zagotavljajo podlago za nadaljnje uspešno načrtovanje in izvajanje trajnih rešitev stanovanjskega vprašanja. Tako bo omogočila oceno naselij in pripravo projektne dokumentacije. Nadaljnja krepitev romske civilne družbe in razvoj skupnosti, bodo podprti tudi v okviru te operacije.

Več o razpisu