V okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru (IcSP) je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov na področju preprečevanja in blažitve konfliktov, ki so posledica podnebnih sprememb. Aktivnosti se morajo izvajati v državah, kjer podnebne spremembe ogrožajo stabilnost in mir, npr. na Bližnjem vzhodu, v Zahodni Afriki, Srednji Aziji ter državah Afriškega roga.

Na razpis se lahko prijavijo mednarodne organizacije ter nevladne organizacije in zasebna podjetja iz držav članic EU ter drugih držav upravičenk v okviru Uredbe 236/2014 o določitvi skupnih pravil in postopkov za izvajanje instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja.

Rok za prijavo: 25. junij 2021

Vir: CNVOS

Translate »