V okviru instrumenta za prispevanje k stabilnosti in miru je objavljen razpis, namenjen krepitvi zmogljivosti civilnodružbenih organizacij za učinkovitejše delovanje na področju preprečevanja konfliktov in izgradnje miru v Kirgizistanu, pri čemer je razpis tematsko osredotočen na spodbujanje odprtega diskurza o religiji in demokraciji, s poudarkom na mladih.

Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije iz držav članic EU ter držav upravičenk v okviru instrumentov Unije za financiranje zunanjega delovanja, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Glede partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok prijave je 14. 9. 2016.

Več o razpisu.

Translate »