V okviru instrumenta financiranja za demokracijo in človekove pravice po svetu EIDHR je objavljen javni razpis, namenjen spodbujanju človekovih pravic v Keniji.

Na razpis se lahko prijavijo: (a) civilnodružbene organizacije, vključno z nevladnimi neprofitnimi organizacijami in neodvisnimi političnimi ustanovami, lokalne organizacije, neprofitne agencije, institucije in organizacije zasebnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; (b) neprofitne agencije, institucije in organizacije javnega sektorja ter njihove mreže na lokalni, regionalni, nacionalni in mednarodni ravni; (c) mednarodne in regionalne medvladne organizacije. Geografskih omejitev ni, zahteva pa se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Kenije.

Več o razpisu