Objavljen je javni razpis v okviru programa Evropa za državljane za sklop 1 »Evropski spomin« za leto 2017, v okviru katerega se podpirajo dejavnosti, ki spodbujajo refleksijo o evropski kulturni raznolikosti in skupnih vrednotah v najširšem smislu.
V tem okviru je njegov cilj financirati projekte, ki preučujejo vzroke totalitarnih režimov v moderni zgodovini Evrope (zlasti, vendar ne izključno, nacizma, ki je privedel do holokavsta, fašizma, stalinizma in totalitarnih komunističnih režimov), in počastiti spomin na žrtve njihovih zločinov.

Ta sklop zajema tudi dejavnosti, ki se nanašajo na druge ključne trenutke in referenčne točke v nedavni evropski zgodovini. V njem bodo prednostno obravnavani predvsem ukrepi, ki spodbujajo strpnost, medsebojno razumevanje, medkulturni dialog in spravo, kot način za preseganje preteklosti in graditev prihodnosti, zlasti da bi se približali mlajšim generacijam.

Projekti v okviru tega sklopa naj bi vključevali različne vrste organizacij (lokalne organe, nevladne organizacije, raziskovalne inštitute itd.) ali razvijali različne vrste dejavnosti (raziskave, neformalno izobraževanje, javne razprave, razstave itd.) ali vključevali državljane iz različnih ciljnih skupin.

Poleg tega je treba projekte izvajati na nadnacionalni ravni (oblikovanje in upravljanje nadnacionalnih partnerstev in mrež) ali z jasno evropsko razsežnostjo.

Več o razpisu