Društvo Focus sporoča, da koordinira projekt EmpowerMed, katerega cilj je opolnomočiti več kot 4.200 gospodinjstven na Obali, ki jih je prizadela energetska revščina.

Izjava za javnost društva Focus, 20. avgust

V Evropi 104 milijonov ljudi poleti ne more vzdrževati svojega doma primerno hladnega. V Sredozemlju to predstavlja še posebej velik izziv, saj so vročinski valovi vse pogostejši in intenzivnejši. Tudi na slovenski Obali se srečujemo s problematiko energetske revščine. O njej govorimo, ko si gospodinjstvo ne more oz. si zelo težko privošči zagotovitev vseh osnovnih energetskih potreb, zlasti električne energije ter ogrevanja prostorov in vode. Energetska revščina povzroča veliko neprijetnosti tistim, ki jo trpijo: ekonomske težave, nezmožnost plačila računov, socialno izolacijo ali celo zdravstvene težave. Poleg opolnomočenja več kot 4.200 gospodinjstev želimo s projektom doseči tudi prihranke energije (6.5 GWh/leto), zmanjšati izpuste CO2 za 1.600 ton/leto, prispevati k ekonomskim prihrankom v višini 780.000 evrov in spodbuditi za 160.000 evrov naložb v trajnostno energijo.

Ženske kot steber v boju proti energetski revščini v Sredozemlju

Energetska revščina prizadene 57 milijonov ljudi v Evropi, med njimi predvsem ženske. Projekt EmpowerMed bo, ob upoštevanju neenakosti med spoloma, prispeval k izboljšanju življenjskih pogojev več kot 10.000 ljudi, od tega vsaj 60 % žensk. Dr. Lidija Živčič, koordinatorica projekta poudarja: »Projekt EmpowerMed je bil oblikovan za reševanje energetske revščine v Sredozemlju s poudarkom na ženskah. Ženske so ena od najbolj ranljivih skupin na tem področju, hkrati pa pogosto pomemben akter v reševanju posledic, ki zaradi energetske revščine nastanejo na ravni gospodinjstva.«

Visoka razširjenost energetske revščine v obalnih območjih Sredozemlja

Sredozemlje pa ni bolj izpostavljeno energetska revščini samo zaradi vročinskih valov. Obalna območja v Sredozemlju se soočajo s težavami, kot so pomanjkanje izolacije v stavbah, pomanjkanje sistemov centralnega ogrevanja, visoki stroški ogrevanja in hlajenja, nerazpoložljivost in višje cene stanovanj zaradi turizma in prekarna delovna mesta.

Društvo Focus bo z mednarodnim projektom EmpowerMed pomagalo najbolj prizadetim na Obali

Dr. Tomislav Tkalec iz društva Focus oriše nekaj osrednjih aktivnosti, ki jih bodo pripravili in vodili na Focusu: »Na voljo bodo energetski obiski gospodinjstev z nameščanjem brezplačnih naprav za varčevanje z energijo. Skupnostna srečanja in delavnice bodo ljudem omogočile boljše počutje v njihovih domovih in skupnosti. Projekt bo poleg reševanja energetske revščine v praksi zagotovil tudi priporočila odločevalcem za reševanje energetske revščine na sistemski ravni.« Ta štiriletni evropski projekt, ki ga koordinira Focus, društvo za sonaraven razvoj, združuje 9 partnerjev iz 7 evropskih držav (Albanija, Hrvaška, Španija, Francija, Nemčija, Italija, Slovenija), z namenom opolnomočenja več kot 4.200 gospodinjstev, ki jih je prizadela energetska revščina.

Spletno mesto o projektu je dostopno na empowermed.eu. Osvetljuje izzive in razvoj na področju boja proti energetski revščini. Projekt se širši javnosti predstavlja tudi preko videa, ki poudarja izzive in aktivnosti ter pričakovane učinke projekta EmpowerMed. Dostopen je na YouTube naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=Nv_pT7CGsRs&feature=emb_title.

Novice projekta EmpowerMed lahko spremljate na družbenih omrežjih Facebook (Empowermed.eu) in Twitter (@ EmpowerMed.eu).

Več o projektu: https://focus.si/projekti/empowermed/


Projekt EmpowerMed je financiran v okviru programa Evropske unije za raziskovanje in inovacije Obzorje 2020 v skladu s pogodbo št. 847052. Za vsebino tega dokumenta so odgovorni izključno avtorji. Vsebina ne odraža nujno mnenja Evropske unije. Niti agencija EASME niti Evropska unija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje dokument.

Translate »