V okviru organizacije HELP potekajo številna poklicna izobraževanja za afganistanske povratnike iz Irana kot tudi izobraževanja s področja administracije in projektnega vodenja za mlade. Prav slednji so bili moji prvi učenci. Zanje sem pripravila delavnice, ki naj bi jim pomagale pri vključevanju na trg delovne sile. Govorili smo o načrtovanju kariere, zastavljanju zaposlitvenih ciljev in pisali zaposlitvene načrte. Istočasno sem zanje pripravila interaktivne delavnice in delavnice, ki so temeljile na izkustvenem učenju, na katerih so s pomočjo iger, iger vlog, razprav, predstavitev razvijali svoje komunikacijske spretnosti ter pridobivali izkušnje s področja timskega dela in kreativnega reševanja problemov.
Kaj kmalu sem dobila še dve skupini »učencev«, ki sta bili sestavljeni predvsem iz mentorjev poklicnega izobraževanja in drugega osebja centrov za poklicno usposabljanje organizacije HELP. Tako so na mojih delavnicah sodelovali tako mentorji s področja kleparstva, mizarstva, šivanja … kot tudi osebje, ki se ukvarja s trženjem, iskanjem zaposlitev za tiste, ki so zaključili usposabljanja, ter vodstveno osebje centrov za poklicno usposabljanje. Vsi zelo radi sodelujejo, saj imajo le malokrat priložnost, da se udeležijo podobnih izobraževanj, ki jih vodijo tujci.

HELP izobražuje tudi predstavnike afganistanskih organizacij, s katerimi sodeluje. Tudi za slednje sedaj pripravljam delavnice. Skupine so precej pisane, tako po nivoju izobrazbe kot tudi po starosti, izkušnjah, področju dela. Nekateri, predvsem starejši učitelji in učiteljice, ki usposabljajo bodoče šivilje, krznarje … so nepismeni, a imajo številne izkušnje tako s področja dela kot tudi življenjske izkušnje. Drugi so mlajši, nekateri celo šele končujejo srednjo šolo, a so pri delu v HELP-u zelo uspešni in ambiciozni ter že posedujejo številne veščine. Med njimi so tako fantje kot dekleta, slednja so večkrat zelo zgovorna in pogumna, medtem ko so starejše gospe bolj plašne in tihe. Njihov odziv po delavnicah je večinoma pozitiven, vedno kaj novega izvejo, prav tako pa se tudi jaz od njih vedno kaj novega naučim.

Katja