V okviru tematskega programa »organizacije civilne družbe in lokalni organi« instrumenta za financiranje razvojnega sodelovanja je objavljen javni razpis, namenjen podpori civilnodružbenim organizacijam pri njihovem delovanju na področju mobiliziranja skupnosti za ublažitev socialnih in ekonomskih posledic krize COVID-19 ter na področju spodbujanja aktivnega vključevanja mladih v Pakistanu.

Prijavite lahko projekte v vrednosti od 1.500.000 EUR do 2.500.000 EUR, sofinancira se do 90 % upravičenih stroškov. Na razpis se lahko prijavijo civilnodružbene organizacije in mreže CSO iz Pakistana,  držav članic EU ter držav EEA. Zahteva se partnersko sodelovanje z organizacijo iz Pakistana, glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo je 26. 5. 2020.

Vir: CNVOS

Translate »