Pedagoška praksa v Afganistanu

29. junij 2012 V mesto Herat sem kot predstavnica slovenskih nevladnih organizacij za Afganistan prispela v sredini junija 2012. Priznati moram, da so bile moje predstave o Afganistanu zelo temačne. Po prihodu pa se mi je začela razkrivati sončna plat te dežele z...

Krepitev veščin na drugačen način

9. julij 2012 Drugo moje delo in veliko veselje tukaj v Heratu je sodelovanje s cirkuškim timom, ki ga je spomladi pod svoje okrilje vzela organizacija Help, ko je njihova izvorna mednarodna organizacija ostala brez sredstev. Skupina se ukvarja z akrobacijami, petjem,...

Delavnice – nadaljevanje

15. junij 2012 Eden od ciljev projekta Konzorcij slovenskih nevladnih organizacij za Afganistan je tudi usposabljanje lokalnih mentorjev poklicnih izobraževanj. Mentorji so skupaj z drugim osebjem izobraževalnih središč (pisarna za registracijo, pisarna za iskanje...

Welcome to Afghanistan – the land of brave

20th July 2012 My journey to Afghanistan actually started at beginning of February 2012, when I applied as a volunteer for the project of two Slovenian NGOs (Povod & Zavod Krog) under the umbrella of SLOGA, financially supported by Ministry of Foreign Affairs of...

From Shakiban to Slovenia

1st August 2012 Almost all of the people I know in Herat lost somebody in war, which is not surprising considering that Afghanistan endured three decades of war and still suffers high insecurity risks. It is hard to imagine all suffering people of Herat and...

Me and the Mine story

8th August 2012 My name is Naser I used to live in Zinda Jan district of Heart. I have been for a German NGO Help since 2002. I have worked in western provinces of Afghanistan in difficult security situation. I was thinking that Herat province might be safer than the...

The ambulance sound

20th August 2012 My name is Naser Mohammadi and I work for Help NGO in Afghanistan, Herat. Right now I am here in Slovenia for the next 2 months to work for the Sloga and learn. This is my first time to Europe. On my first day of arrival to Ljubljana I heard a sound...

Moja heratska dogodivščina

5. september 2012 V Herat sem se odpravila 1. septembra. Moj let iz Kabula je imel zamudo (kar je tukaj nekaj čisto običajnega) in tako sem v Herat prispela v trdi temi.  Že ob prihodu sem videla, da je letališče v Heratu podobno tistemu v Mazar-e-Sharifu, mestu na...