9. julij 2012

Drugo moje delo in veliko veselje tukaj v Heratu je sodelovanje s cirkuškim timom, ki ga je spomladi pod svoje okrilje vzela organizacija Help, ko je njihova izvorna mednarodna organizacija ostala brez sredstev. Skupina se ukvarja z akrobacijami, petjem, plesom, gledališčem, slikanjem, fotografijo in filmom. Cirkuški tim je skozi dolgoletno delovanje v mednarodni organizaciji pridobil kar nekaj znanja iz delovanja na tem področju, vendar še vedno potrebujejo veliko pomoči pri organiziranju in oblikovanju delavnic. Njihove delavnice jim pomagam prilagoditi in oblikovati tako, da bi z njimi lahko gostovali v vrtcih in šolah. Poleg samih vsebinskih predlogov, pa jim posredujem tudi znanje o pedagoškem pomenu teh aktivnosti. Seznanjam jih, da akrobacije niso samo telesna aktivnost, pač pa se preko cirkuških aktivnosti krepijo mentalne in socialne veščine kot so: koordinacija gibov, koncentracija, krepitev odgovornosti, zaupanja in boljše samozavesti, skupinsko delo, komunikacija  itd.  Med njih delim zanje, da poleg tega, da glasba in petje sproščata otroke, jih tudi navdihujeta in spodbujata k boljšemu razvoju  obeh polovic možganov. Afganistanska kultura ima namreč do petja in plesa izven varnega zavetja družine zelo zadržan odnos in mladi le redkokdaj lahko sproščeno zapojejo, kaj šele zaplešejo.

Posredujem zanje in zavedanje, da otroci, ki jim je omogočeno, da se dovolj gibajo, plešejo, pojejo, nastopajo in so na različne načine ustvarjalni, dosegajo boljše uspehe v šoli in so nasploh boljše pripravljeni za življenjske izzive. Torej poskušam zasejati idejo, da  raznorazne oblike ustvarjalnosti in umetnosti niso samo za odrasli svet, pač pa so neskončen poligon za razvoj otrokovih motoričnih, socialnih in mentalnih spretnosti.

Nasploh menim, da sta predšolska vzgoja in delo z mladimi dva področja, na katerih bi Slovenija v tej deželi v nadaljevanju lahko pustila večji pečat. Na tem področju premoremo dovolj znanja, hkrati pa ni potreben velik materialni vložek, ki si ga majhna Slovenija težko privošči. Upam, da se bo projekt nadaljeval in, da bodo prostovoljci , ki bodo prišli za mano, še dodatno okrepili in bogatili to zelo pomembno področje. Saj so tudi v Afganistanu otroci največje bogastvo in tudi tukaj svet stoji na mladih.

 Alenka Bašelj