Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 4. in 10. novembrom 2015)

ETIOPIJA (Podpora za razvoj filma, fotografije in sektorje vizualne umetnosti)

Rok za prijavo: 10. november 2015

Več informacij

MOZAMBIK (Udeležba in lokalne razvojne možnosti: kulturne dejavnosti, rekreacijske in okoljske pravice)

Rok za prijavo: 23. december 2015

Več informacij

MAKEDONIJA (Podpora modernizaciji sistema za terciarno izobraževanje)

Rok za prijavo: 18. december 2015

Več informacij

MAKEDONIJA (Razvijanje sodelovanja med visokošolskimi zavodi, zasebnim sektorjem in javnimi organi)

Rok za prijavo: 15. januar 2016

Več informacij

ALŽIRIJA (Tematski program organizacije civilne družbe in lokalnih oblasti)

Rok za prijavo: 28. januar 2016

Več informacij