Ekošola je objavila zbornika primerov dobrih praks z mednarodne konference “Od semena, zelenjave, sadja do gibanja in zdravja za zdravo srce”, ki je potekala 10.5.2018 v Radencih. V zbornikih so zbrane prakse osnovnih in srednjih šol, ki prikazujejo kako pomembno vlogo ima zdravo prehranjevanje in gibanje.

Vzgojitelji, učitelji, profesorji in drugi strokovni delavci pri svojem pedagoškem delu spodbujajo vzgojnoizobraževalne dejavnosti, ki pripomorejo k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad, zdravega načina življenja in življenjskega sloga. Na več kot 300 straneh je zbranih 57 dobrih praks iz osnovnih in srednjih šol, za katere upajo, da jim bodo v pomoč pri nadaljnjem delu.

Zbornika sta objavljena na spletnih straneh Ekošole.

Translate »