ActionAid je objavil poročilo o podpori Evropske komisije za mobilizacijo domačih virov v državah v razvoju. Jasno je, da je za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (CTR-jev) je potrebno večje financiranje, za zagotavljanje dolgoročnega financiranja kakovostnih in za spol občutljivih javnih storitev v državah v razvoju, ki so ključne za doseganje državnih zavez glede človekovih pravic.

Mobilizacija domačih virov (DRM), z davki v ospredju, je splošno prepoznana kot ključna za zagotavljanje trajnostnega demokratičnega financiranja. Za zagotavljanje primernega financiranja za ključne javne storitve in druge državne funkcije, ki vladam dovolijo, da državljanom_kam prinašajo zaveze za človekove pravice in hkrati prispevajo k boju proti ekonomskim, socialnim in spolnim neenakostim, so potrebni progresivni in učinkoviti davčni sistemi.

To poročilo se osredotoča na zaveze EU za podporo DRM v državah v razvoju, kot tudi praksi – skozi razvojne programe in politike, pa tudi druge politike, ki vplivajo na to. Ali EU izpolnjuje svoje obljube? Poročilo ponuja kritično perspektivo in vrsto priporočil Evropski komisiji v zvezi s podpornimi programi in globalnimi partnerstvi za DRM. Prinaša tudi priporočila, kako naj EU izboljša skladnost politike za razvoj na področju davkov in kako biti boljši »zgled« v boju proti izogibanju davkom.

Poročilo lahko v celoti preberete tukaj.

Translate »