Ob svetovnem dnevu beguncev so organizacije, ki izvajajo raziskovalni projekt NIEM, začele s kampanjo na družbenih omrežjih pod nazivom #AllInForIntegration. Namen kampanje je opozoriti na potrebo po bolj učinkoviti in integracijski politiki, ki bo bolje naslovila potrebe beguncev na področju vključevanja v družbo.

Prek ključne besede #AllInForIntegration, raziskovalci, raziskovalke, podpornice in podporniki, vključeni v kampanjo,  objavljamo svoje fotografije z napisom #AllInForIntegration.

Po Evropi potekajo številne dobre prakse na področju vključevanja. V Nemčiji se nekatere ženske iz Sirije prvič v življenju učijo voziti kolo, kar v njihova življenja vnaša dostojanstvo in neodvisnost. Begunski otroci v Grčiji se udeležujejo tečajev računalništva in programiranja. Begunci iz Afganistana se v Švedsko družbo vključujejo prek igranja kriketa. Na Poljskem pa se begunce iz konfliktnih območij udeležujejo večkulturnih večerih, ki hkrati odpirajo prostor za družbeni dialog.

Kot je razvidno iz teh primerov, se integracija beguncev v Evropski uniji lahko odvija na različne načine, s ciljem, da bi imela čim bolj dolgoročne učinke.

Glede na izzive na področju skupne evropske azilne politike in pomanjkanje integracijskih politik v nekaterih državah članicah, vključevanje ne bi bilo možno brez sodelovanja stotin nevladnih organizacij, javnih institucij, lokalnih skupnosti in zasebnih akterjev, ki preprečujejo družbeno marginalizacijo beguncev.

Kampanja #AllInForIntegration na družbenih omrežjih poteka v okviru projekta NIEM, ki se izvaja od leta 2016. Projekt “Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM)” je šestletni transnacionalni projekt, v okviru katerega si prizadevamo za izboljšanje soočanja vseh akterjev na področju vključevanja beguncev, v 15 državah članicah EU, s ključnimi izzivi na tem področju in za izboljšanje integracijske izkušnje za osebe z mednarodno zaščito.

Več informacij o kampanji na družbenih omrežjih

Več informacijo projektu NIEM

Translate »