Pri Zavodu Povod, članici Platforme SLOGA, so glede na potrebe, ki obstajajo na področju civilne družbe in nevladnih organizacij, konstituirali Službo za pravne zadeve in kadrovska vprašanja, ki bo delovala kot pravna pisarna in bo nudila pravno pomoč v obliki podpore ter bo opravljala delo svetovalne narave.

Vodilo in poudarki pri delu pravne pisarne: iskanje mirnih načinov razreševanja sporov, sklepanja izvensodnih sporazumov, temelječih na večstranskem dialogu, oblikovanja konstruktivnih pravnih rešitev in sklepanja takih pravnih poslov in aktov, ki bodo prinašala zadovoljstvo vseh strank ob minimizaciji stroškov.

Ocenili so in se zavedajo, da je taka služba NVO sektorju potrebna in zato dobrodošla.

V kolikor imate pravna vprašanja in bi radi zadeve pravne bodisi tudi kadrovske narave radi premaknili iz mrtve točke bomo delovali za vas v vašem imenu, da pridemo do zadovoljnih rezultatov. “Premaknimo stvari, ki se nekako niso mogle do sedaj, ker način ni bil pravi. Imamo znanja, voljo, izkušnje, predvsem pa pozitivne energije, da smo tovrstnemu delu kos,” so še zapisali.

Storitve pravne pisarne so predvsem orientirane v:

 • Opravljanje pravnih pregledov osnutkov in predlogov predpisov in drugih splošnih ter posamičnih aktov z vidika skladnosti z ustavo, zakoni in podzakonskimi akti in z vidika pravil pravne tehnike
 • Zagotavljanje strokovnega sodelovanja in podpore na področju našega in evropskega prava
 • Dajanja pravnih mnenj v vseh zadevah iz nevladnih pristojnosti
 • Svetovanja v upravnih postopkih
 • Opravljanja pravnih pregledov pravnih poslov organizacij in dajanja strokovnih mnenj o njih za potrebe njihovih sklenitev ter njihovega pravnega oblikovanja
 • Sodelovanja pri pravnem oblikovanju pravnih poslov na področju civilne iniciative
 • Pripravljanja predlogov poravnav
 • Predlaganja zunanjih sodelavcev (odvetnika, notarja, izvedenca in druge) in dodeljevanja v delo sodne in druge zadeve
 • Sklepanja sporazumov in iskanja poti za mirno rešitev sporov (izvensodno)
 • Svetovanja pri postopkih javnih naročil
 • Odgovarjanja na vprašanja kadrovske narave ter nudenja pravne pomoči za njihovo razrešitev.

 

 • Nudenja vse pravne pomoči in podpore, da delo nemoteno teče in je skladno s pravnim okvirom.
 • Ostale storitve po dogovoru

V pravni pisarni Zavoda Povod sodelujejo pravnice in pravniki z dolgoletnimi izkušnjami in z mnogimi uspešno rešenimi primeri.

Z veseljem se bodo odzvali na vaša vprašanja. Pišite jim na pravna.pisarna@povod.si, odgovorili bodo v najkrajšem možnem času in se dogovorili za telefonski pogovor ali srečanje v živo.

Ljubljana, Ptuj, 3. 8. 2022

Pripravil: AK

Translate »