Tako kot v Sloveniji se je tudi v Egiptu zaključil prvi semester letošnjega šolskega leta. V tem obdobju so bila v okviru projekta »Izobraževanje in ozaveščanje o otrokovih pravicah v Egiptu« izvedena usposabljanja za skupino pedagogov in pedagoginj ter delavnice za deset skupin mater in skrbnic, hkrati pa so se začele izvajati tudi delavnice o otrokovih pravicah za več kot dvesto otrok. Projekt financira Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve in Republika Slovenija v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Vir. Zavod krog

Vir. zavod Krog

 

V zadnjem obdobju projekta je bila usposobljena tretja skupina pedagogov in pedagoginj iz štirih nevladnih organizacij, ki delajo v najbolj zapostavljenih območjih Aleksandrije. Udeleženci in udeleženke so tekom 3-dnevnega usposabljanja dobili znanje o otrokovih pravicah in pomenu spoštovanja le-teh ter veščine za izvedbo delavnic o otrokovih pravicah za starše in otroke s pomočjo priročnika Naše pravice.16 usposobljenih pedagogov in pedagoginj je izvedlo po tri delavnice za več kot 200 mater in skrbnic, razdeljenih v deset skupin. Delavnice so pokrile številne pravice, zapisane v Konvenciji o otrokovih pravicah ter priročniku »Naše pravice« Ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Udeleženke so po zaključenih delavnicah poudarile, da so se tekom delavnic začele zavedati, kako pomemben je pogovor z otroki, da se jim prisluhne, upošteva njihovo mnenje, pohvali in spodbuja. Poleg izvajanja delavnic za matere in skrbnice so pedagogi in pedagoginje začeli izvajati tudi sklop 14 delavnic o različnih pravicah za 200 otrok po priročniku Naše pravice. Sodelujoči otroci prihajajo iz najbolj zapostavljenih območij Aleksandrije, njihove družine po večini preživljajo matere, vdove, ločenke. Še posebej v tem obdobju, ko postaja življenje v Egiptu vse dražje, ko vedno več ljudi potrebuje podporo in ko se življenjski standard niža, je ozaveščanje o pravicah otrok še posebej pomembno – v takih krizah se namreč najprej pozabi na otroke – ti postanejo žrtve nasilja, prisilnega dela, nekvalitetne prehrane, izobrazbe in zdravstvene oskrbe. Egipt se sicer sooča z gospodarsko in finančno krizo, v kateri številni starši zaradi naraščanja cen in nizkega dohodka težko nahranijo otroke. Po epidemiji Covid-19 je Egipt zelo prizadela vojna med Rusijo in Ukrajino, ki sta prej pokrivali skoraj vse egiptovske potrebe po žitu.

Pripravil: Zavod Krog

Translate »