Zavod Krog je v Jordaniji zaključil triletni projekt s ciljem rehabilitacije žensk in otrok, prizadetih zaradi oboroženih spopadov na Bližnjem Vzhodu. S financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve in ob sodelovanju lokalnih organizacij so bili izvedeni trije krogi 8-9 mesečnih izobraževanj za skupno 261 otrok, od tega približno polovica sirskih otrok beguncev, ostalo pa so bili iraški otroci begunci in otroci iz revnejših jordanskih družin, ki so predčasno zapustili šolo zaradi ekonomskih in družbenih razmer.

Otroci so se dnevno udeleževali ur angleškega in arabskega jezika ter matematike na različnih težavnostnih nivojih, medtem ko se je skupina mladih deklet udeleževala vsakodnevnega programa opismenjevanja. Po koncu vsakega kroga se je večina otrok vrnila v šolo po rednem ali skrajšanem programu ali pa se vključila v programe drugih organizacij (za poklicna ali druga dodatna izobraževanja).

Tekom projekta so bila izvedena tudi tri trimesečna poklicna usposabljanja, in sicer na področju šivanja za 20 žensk, nadaljevalnega šiviljstva za 20 žensk in na področju kuhanja za 20 žensk. Tem usposabljanjem je sledilo dvomesečno usposabljanje na področju marketinga in malega podjetništva, danes pa se lahko več kot polovica udeleženih žensk z v projektu pridobljenim znanjem lahko sama preživlja in pomaga družini.

V Jordaniji so od začetka vojne v Iraku in Siriji poiskali zatočišče številni begunci, od katerih jih veliko živi pod mejo revščine. Številni otroci ne obiskujejo šol, zasičen je tudi lokalni trg dela. Predvsem samske ženske, ki same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin in možnosti dela in zaslužka lahko žrtve nasilja. Številni so tudi konflikti z lokalnim prebivalstvom, s katerim begunci tekmujejo za delo in vire preživetja.

Zavod Krog se bo še naprej odzival na potrebe, ki izhajajo iz potreb držav in sirskega konflikta. Osredotočali se bodo na področja izobraževanja otrok, odprave revščine, ekonomskega opolnomočenja žensk, za izboljšanje znanj in spretnosti beguncev, za podporo ranljivim ženskam in otrokom, da bi se priznala pomembna vloga žensk pri spodbujanju miru in varnosti ter potreba po varovanju pravic žensk in deklet, njihovi zaščiti ter odzivu na njihove posebne potrebe.

Katja Kumar

krog_jordanija3

Vir: Zavod Krog

Translate »