Zavod KROG je v Jordaniji začel nov projekt – projekt »Z opolnomočenjem mater in otrok do boljše prihodnosti sirskih družin v Jordaniji« bo izvajal v sodelovanju s partnersko organizacijo S.O.S. Children’s Villages in drugimi sodelujočimi lokalnimi organizacijami ter s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve in Republike Slovenije.

Cilj projekta je socialna rehabilitacija otrok z vključevanjem v izobraževanje, in zaposlitvena rehabilitacija žensk preko krepitve zaposlitvenih možnosti. V treh letih bo okoli 270 otrok vključenih v 9-mesečno učenje matematike, arabščine in angleščine, ki bo temeljilo na jordanskem učnem načrtu. Njihove matere in druge ženske bodo sodelovale na 3-mesečnih poklicnih usposabljanjih, delavnicah podjetništva in vključevanja na trg dela. Vzporedno bo poskrbljeno tudi za psihosocialno pomoč, saj bodo udeleženci aktivnosti najbolj ranljivi prebivalci Jordanije, in sicer sirske ženske brez moškega spremstva, ki same preživljajo družino, njihovi otroci ter revnejše Jordanke in njihovi otroci.

V Jordaniji so od začetka vojne v Siriji poiskali zatočišče številni sirski begunci, od katerih številni živijo pod mejo revščine. Številni otroci ne obiskujejo šol, zasičen je tudi lokalni trg. Predvsem ženske, ki zaradi odsotnosti moškega same preživljajo družino, so zaradi pomanjkanja primernih veščin in možnosti dela in zaslužka lahko žrtve nasilja.

Translate »