Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj CONCORD – njena članica je tudi Platforma Sloga – se je v poročilu Setting the highest Standards for Global Europe Implementation, Določanje najvišjih standardov za uveljavitev Globalne Evrope, odzvala na odločitev Evropske unije, da novi instrument razvojnega sodelovanja pogojuje s sodelovanjem držav prejemnic na področju migracij.

Novi instrument razvojnega sodelovanja NDICI  Global Europe, Globalna Evropa, bo veljal za 80 milijonov ljudi po vsem svetu, ki se soočajo z dolgotrajnimi prisilnimi razseljevanji. Od tega jih je 85% v državah z nizkimi in srednjimi dohodki. Večina je preseljenih v svoji državi ali v sosednjo državo.

CONCORD opozarja, da nasprotuje povezovanju vprašanj razvojne pomoči in migracij in to ne zato, ker migracije ne bi bile pomembna razvojna tema, ampak zato, ker je cilj tega povezovanja zajeziti migracije, ne pa zmanjševati neenakosti in revščino ter spodbujati človekove pravice .

Naslovnica poročila Concorda

CONCORD poziva Evropsko unijo, naj se odziva na resnične potrebe skupnosti v zvezi z migracijami in spoštuje najvišje standarde, določene v mednarodnem, humanitarnem pravu in pravu človekovih pravic.

Razvojno sodelovanje lahko prispeva h krepitvi pozitivnih učinkov migracij na razvoj in preživetje v državah z nizkimi in srednjimi dohodki, prav tako pa poskuša preprečiti negativne učinke na družbo ter zaščititi varnost in človekove pravice ljudi v gibanju, poudarja CONCORD. Podpora EU bi lahko pomagala izkoristiti koristi čezmejnega gibanja ljudstev in razvojne prispevke diaspore. Namesto tega eksternalizacija migracijskih politik EU in določanje prednostnih nalog notranje agende EU glede migracij škoduje pravicam migrantov in njihovemu lokalnemu razvoju ter krši načelo skladnosti politik za razvoj iz pogodb EU.

V letih od 2021 do 2027 bi morali izdatki za globalno Evropo izkoristiti dinamične priložnosti, ki jih ponuja migracija, skupaj s pozitivnim razvojnim potencialom diaspore in denarnimi tokovi.

Dejavnosti razvojnega sodelovanja, povezane z migracijami, morajo spoštovati in temeljiti na človekovih pravicah in cilju uradne razvojne pomoči (ODA) za zmanjšanje revščine, še poudarja CONCORD.

Celotno poročilo lahko preberete TU.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

EU PP: logotip eu pp, mju in eu

Translate »