V Erasmus+Ka2 projektu MUSE-Glasba kot motivacijski dejavnik izobraževanja učenk in učencev iz ranljivih družbenih skupin, v katerem je sodelovalo Društvo Bodi svetloba, so bili izdelani raziskava Vpliv glasbe na prezgodnje opuščanje šolanja ter na šolskih uspeh učencev starosti od 6-16 let s poudarkom na učencih iz ranljivih družbenih skupin, smernice za učitelje, kako s pomočjo glasbe motivirati učence in učenke iz ranljivih družbenih skupin za učenje in s tem preprečiti prezgodnji zaključek šolanja, ter dokumentarni video.

V projekt so bili vključeni učiteljice in učitelje ter učenke in učence iz različnih ranljivih družbenih skupin, kot so romski otroci (Makedonija), begunski otroci (Turčija), otroci pripadniki narodnih manjšin (Slovenija) ter otroci iz socialno šibkih družin (Italija) ter otroci migranti in avtisti z Aspergerjevim sindromom( Španija) ter na različne načine uporabili glasbo kot motivacijski faktor pri različnih šolskih predmetih. Romski otroci iz makedonske šole so v projektu ustanovili celo svoje glasbene skupine.

Projekt je vključeval principe globalnega učenja kot sta npr. medkulturnost in kreativno razmišljanje. Smernice smo napisali z namenom ponuditi  gradivo s praktičnimi primeri uporabe glasbe pri različnih predmetih tudi za zunanje učiteljice in učitelje ter omogočiti medpredmetno povezovanje preko glasbe.

S pomočjo projekta smo tako člani NVO kot tudi učiteljice in učitelji pridobili dragocene praktične izkušnje  dela z otroci iz ranljivih družbenih skupin ter tudi praktično dokazali univerzalnost glasbe, ki medkulturno povezuje različne ljudi.

Raziskavo, smernice in video najdete na spletni strani Erasmus+ projekta MUSE in na Facebook strani (v slovenščini in drugih jezikih).

V Erasmus+ projektu MUSE so poleg Društva Bodi svetloba sodelovali še koordinatorska makedonska osnovna šola Bratov Ramiz in Hamid iz romskega naselja Šuto Orizari v Skopju, NVO Roma Rock School iz Skopja, šola Pestalozzi iz Italije, NVO Aval Asperger iz Španije ter direktorat izobraževanja za področje Kecioren v Ankari iz Turčije. V slovenske aktivnosti projekta MUSE smo vključili Osnovno šolo Livada iz Ljubljane.

Translate »