Se vam zdi, da je težko razložiti, kaj sploh je socialna in solidarnostna ekonomija (SSE)? Morda izraz že poznate, a bi želeli vedeti več? Poiščite odgovore na vprašanja v Vodiču o socialni in solidarnostni ekonomiji, ki je nastal v okviru projekta Izzovimo krizo.

Guide_to_SSEProjekt Izzovimo krizo je ustvaril priročnik, ki jasno in preprosto pojasnjuje socialno in solidarnostno ekonomijo in daje praktične primere SSE modelov, kot so pravična trgovina, kreditne zadruge, etične banke, kritičnega potrošništva, mikrokreditov, zadrug in izmenjevalnih praks.

Upamo, da vam bo v pomoč, in da ga boste delili z drugimi, ki se zanimajo za alternativno ekonomijo, ki postavlja ljudi v središče, pred dobiček.

Vodič je v angleščini in je brezplačno dostopen v e-obliki na: http://www.challengingthecrisis.com/en/social-solidarity-economy/a-guide-to-social-and-solidarity-economy/.

Izzovimo krizo je evropski projekt, v katerega so vključeni mladi iz šestih evropskih držav – poleg Slovenije še Irska, Grčija, Italija, Španija in Portugalska. Glavni namen tega triletnega projekta je spodbuditi mlade h kritičnemu razmišljanju o evropski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti. V Sloveniji projekt izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Namen projekta je predvsem usposobiti mlade iz zadolženih držav v Evropi, da postanejo aktivni zagovorniki socialne pravičnosti, delujejo in skupaj prepoznajo ter premagajo težave, s katerimi se srečujejo zaradi gospodarske krize. Mladi si želijo opolnomočiti ljudi iz zelo zadolženih držav EU za njihovo večjo podporo solidarnosti in globalni soodgovornosti navkljub težki gospodarski in socialni situaciji v njihovih državah. Evropejce želijo spodbuditi k pridružitvi peticiji za evropsko leto socialne in solidarnostne ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o pomembnosti pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega bančništva, trajnostnega razvoja, izmenjevalnih praks in zelenih delovnih mest.

Več informacij na spletni strani projekta: www.challengingthecrisis.com/sl.

Projekt financirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

eu zastava

Logo MRS

SSE partnerji projekta

Translate »