Poročilo “SDG review as an engine for action: Promising practices from around the world”, objavljeno ob letošnjem HLPF, ponuja dobre primere prostovoljnih nacionalnih pregledov.

Poročilo opredeljuje najboljše prakse, povezane s pripravo prostovoljnih nacionalnih pregledov. Ugotavlja, da se pregledi niso uveljavili le na nacionalni ravni, temveč se uveljavljajo na podnacionalni in regionalni ravni. V proces se vključuje večje število deležnikov, med njimi tudi revizijske institucije, parlamenti, mediji in civilna družba.

Ključne ugotovitve poročila:

  • politična zaveza na visoki ravni je ključnega pomena,
  • Agenda 2030 premaguje  ločenost in spodbuja skladnost politik,
  • Delo prek krovnih organizacij je učinkovit način kako doseči deležnike,
  • Različni akterji igrajo različne vloge, zato je pomembno jih razjasniti in jih komunicirati,
  • Vključevanje deležnikov podpira kontinuiteto,
  • Povpraševanje po medsebojnem učenju narašča.

Poročilo je na voljo tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »