Predlogi evropskega Združenja CONCORD

Na področju mednarodnega sodelovanja Evropska komisija opredeljuje prednostne naloge kot “postopek sistematičnega vključevanja izbrane vrednosti, ideje ali teme na vsa področja razvojnega sodelovanja EU za spodbujanje posebnih in splošnih razvojnih ciljev”. S skupnim sprejetjem Evropskega soglasja o razvoju iz leta 2017 so se Evropska komisija, Evropski parlament in Svet EU zavezali, da bodo v svoje razvojno sodelovanje vključili zmanjšanje neenakosti. Obveza je postala še pomembnejša zaradi trenutne pandemije, ki razkriva in zaostruje različne oblike neenakosti.

Vključevanje načela enakosti zahteva institucionalni kulturni premik. Osebje na sedežu in v delegacijah EU ali veleposlaništvih v partnerskih državah ne bi smelo samo razumeti pomena večdimenzionalne in večplastne narave tega vprašanja. To znanje bi morali tudi znati uporabljati pri svojem vsakdanjem delu. Zato bo ključnega pomena osebje usposobiti in jih opremiti z znanjem o smernicah in orodji. Šele takrat lahko vključevanje načela enakosti v mednarodnem sodelovanju EU uspešno privede do sistematičnega vključevanja enakosti v programske in projektne cikle. Vključevanje načela enakosti bi lahko pomagalo združiti številne povezane prednostne naloge, tako da bi imeli celovitejši, presečen in učinkovit pristop. Kljub temu samo vključevanje načela enakosti ne zadostuje; le-to bi moralo dopolnjevati ciljno usmerjene ukrepe za odpravo neenakosti.

Več o vključevanju načela enakosti v ospredje mednarodnega sodelovanja v prevodu dokumenta “Predlogi združenja CONCORD za vključevanje načela enakosti v ospredje mednarodnega sodelovanja”.

Povezava na dokument združenja CONCORD v angleškem jeziku.

Prevod gradiva je nastal v sklopu projekta Coherent Europe 4 Sustainable Development. Projekt CE4SD sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve. Vsebine projekta v nobenem primeru ne odražajo stališč Evropske unije ali Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Translate »