V sklopu kampanje »Campaign for a decade of accountability for the SDGs« se pripravlja raziskava, v okviru katere se bo zbralo razmišljanja in prispevke vseh zainteresiranih strani, ki si prizadevajo za uresničitev ciljev trajnostnega razvoja in ki spodbujajo odgovornost do izvajanja Agende 2030. Podatki v anketi bodo vključeni v prvovrstno poročilo “Global SDG Accountability Report”, ki bo zagotovilo vpogled in priporočila za spodbujanje odgovornosti za izvajanje Agende 2030.

Agenda 2030 priznava vladno “odgovornost do naših državljanov” v zvezi s sistematičnim spremljanjem in pregledovanjem izvajanja agende. Kljub temu v izvajanja Agende 2030 primanjkuje odgovornosti na nacionalni in svetovni ravni. Kampanja poskuša zato spodbuditi strani, da si prizadevajo za spodbujanje večje odgovornosti za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in s tem povezane zaveze vlad in drugih zainteresiranih strani v tem kritičnem desetletju.

Osrednjo skupino kampanje tvorijo mreže, ki delajo na področju:
– The Transparency, Accountability & Participation (TAP) Network,
– Forus,
– Global Call to Action Against Poverty (GCAP),
– Together 2030.

Kampanjo podpirajo tudi druge mreže in organizcije, med drugim:
– Action Aid,
– AfroLeadership,
– CIVICUS,
– Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI),
– Global Forum for Media Development (GFMD),
– Sustainable Development Solutions Network (SDSN),
– UN Global Compact,
– UN SDG Action Campaign,
– VSO International,
– WINGS Network/SDG Philanthropy Platform,
– World Vision.

Rok za oddajo prispevkov je 31. julij 2020. Več o kampanji in dostop do spletne ankete.

Translate »