Vabilo k sodelovanju v vprašalniku NVO v informacijski družbi

Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo lepo vabi nevladne organizacije k sodelovanju v spletnem vprašalniku o dejavnostih, potrebah in razvojnemu potencialu NVO na področju informacijske družbe ter izzivih, s katerimi se soočajo pri svojem delovanju.

Cilj analize je ugotoviti načine uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij s strani nevladnih organizacij, potrebe in izzive, s katerimi se pri tem soočajo, vsebine in problematike v javnem interesu, katere nagovarjajo na področju informacijske družbe, potencial za izvajanje javnih storitev ter pričakovanja v zvezi z delovanjem mreže nevladnih organizacij NVO-VID.

Spletni vprašalnik je dostopen na povezavi https://www.1ka.si/a/71436.

Rezultati analize bodo omogočili vpogled v stanje nevladnih organizacij na področju informacijske družbe. Na podlagi zbranih podatkov bomo pripravili idejni načrt delovanja mreže v prihodnje, katerega cilj bo nasloviti ugotovljene potrebe, predlagane aktivnosti in vsebinske preference nevladnih organizacij.

Za dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem spletnega vprašalnika so vam na voljo na e-poštnem naslovu info@inepa.si.