Multimedijski center RTV Slovenija v svojem zbirnem članku ponuja zastrašujoče podatke o izdelkih na trgovskih policah, ki so povezani s suženjskim, prisilnim in otroškim delom. Veliko izdelkov, ki jih vsakodnevo uporabljamo, ima temen madež, med njimi so najbolj problematični čaj, tobak, pasji briketi, igrače, zlato, rudnine, bombaž, gramoz.

Kot kaže nedavna raziskava analitične družbe Polecat se izdelki kot so čaj, tobak, pasji briketi, igrače, kava, premog redno uvrščajo na sezname proizvodov, prek zapletenih globalnih dobavnih verig povezanih z modernim suženjstvom.

V analizi so izpostavljene tudi specifične geografske “vroče točke”, kjer je tveganje za suženjstvo višje. Na vrhu seznama je pristal premog iz Severne Koreje, sledita zlato iz Tanzanije in bombaž iz Uzbekistana. Visoko na seznamu sta tudi gramoz in tobak iz ZDA.

Po podatkih Globalnega indeksa suženjstva (GSI) z lanskega leta nezakonita industrija zasužnjuje kar okoli 46 milijonov ljudi po vsem svetu, njeni dobički pa znašajo okoli 150 milijard dolarjev letno.

Da bodo države sveta zajezile sporne prakse, so se zavezale tudi s podpisom Agende 2030 za trajnostni razvoj, in sicer so ukrepe na tem področju zapisale v osmem cilju trajnostnega razvoja, ki se osredtoča na dostojno delo in gospodarsko rast. Do leta 2030 je potrebno sprejeti učinkovite takojšnje ukrepe za odpravo prisilnega dela, sodobnega suženjstva in trgovine z ljudmi ter prepoved in izkoreninjenje najhujših oblik dela otrok, tudi novačenja in uporabe otrok vojakov, ter do leta 2025 odpraviti vse oblike dela otrok.

Podrobneje

Foto: EPA

Translate »