Evropska komisija je predstavila predlog proračuna EU za leto 2018 v višini 161 milijard evrov v obveznostih, ki se osredotoča na delovna mesta, naložbe, migracije in varnost.
Predlog proračuna EU predvideva skoraj 55,4 milijarde evrov za strukturne in investicijske sklade za regije in države EU ter skoraj 59,6 milijarde evrov za kmete in razvoj podeželja. Komisija predlaga tudi dodatni dve milijardi evrov za jamstveni sklad Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI), ki je temelj Junckerjevega načrta za spodbujanje delovnih mest in naložb.

Za izvajanje dogovorjenih dejavnosti iz programa Erasmus+ je predvidenih 2,3 milijarde evrov, kar je 9,5 % več kot v proračunu za leto 2017. Pobudi za zaposlovanje mladih bi bilo treba v obdobju 2017–2020 nameniti dodatne 1,2 milijarde evrov, od katerih je 233 milijonov evrov vključenih v predlog proračuna za 2018, 500 milijonov evrov pa v spremembo proračuna za 2017, ki ga Komisija prav tako predlaga danes. Mladi bodo dobili priložnosti tudi v evropski solidarnostni enoti, za katero Komisija predlaga 342 milijonov evrov v obdobju 2018–2020, od tega 89 milijonov evrov za 2018.

Komisija nadalje predlaga 4,1 milijarde evrov za področje migracij in varnosti, s čimer bi se skupno financiranje EU za migracije in varnost v obdobju 2015–2018 povečalo na rekordnih 22 milijard evrov. Poleg tega bodo na voljo dodatna sredstva za reševanje temeljnih vzrokov migracij zunaj Evrope. Na področju varnosti bo financiranje EU osredotočeno predvsem na preventivne varnostne ukrepe, zlasti na področju resnega in organiziranega kriminala, usklajevanja in sodelovanja med nacionalnimi organi pregona, povečevanja varnosti na zunanjih mejah EU in pomoči državam EU v boju proti terorizmu in kibernetski kriminaliteti. 90 milijonov evrov je predvidenih za skupne raziskave v inovativne obrambne tehnologije in izdelke.

Predlog proračuna EU vključuje za vse programe dva zneska – obveznosti in plačila. Obveznosti se nanašajo na znesek financiranja, za katerega se lahko sklenejo pogodbe v danem letu, plačila pa na dejansko izplačani denar. V predlogu proračuna za leto 2018 obveznosti znašajo 161 milijard evrov, kar je 1,4 % več kot leta 2017, plačila pa 145 milijard evrov, kar je 8,1 % več kot leta 2017. Na povečanje vplivajo plačila za strukturne in investicijske programe EU za obdobje 2014–2020, ki bodo v letu 2018 začeli polno delovati po postopnem zagonu v prvih letih.

Translate »