Izšel je informativni dokument, ki predstavlja pet ključnih ugotovitev, kako se programi Erasmus+, Evropski solidarnostni korpus (ESC) in Ustvarjalna Evropa (CE) spopadajo z okoljskimi izzivi.

Ključne ugotovitve dokumenta so:

  1. Programom primanjkujejo izhodišča oziroma osnove, ki bi opisovala njihov prispevek k doseganju okoljskih ciljev. Posledično ni vzpostavljenih nobenih formalnih mehanizmov, ki bi zagotovili, da ti programi v zadostni meri prispevajo k okoljskim in podnebnim ciljem. Poleg tega ni podatkov o spremljanju prispevka programov k doseganju okoljskih ciljev.
  2. Pomemben in povečan delež projektov že  obravnava okoljska vprašanja.
  3. Potrebna je nadaljnja nadgradnja obstoječih dobrih praks / spodbud, ki so jih razvile izvajalske institucije.
  4. Obstaja več možnosti za usmerjanje v okolju prijazna potovanja. Komisija trenutno ne določa načine potovanja, zato se prosilec_ka oziroma udeleženec_ka sam_a odloči, kako bo potoval_a.
  5. Treba je izboljšati kazalnike in orodja za merjenje vplivov programskih aktivnosti na okolje.

Dokument se nahaja tudi v naši spletni knjižnici.

Translate »