Na področju prava in varovanja civilne družbe je nastala pobuda Pravna mreža za varstvo demokracije. Gre za pobudo, ki nudi pravno podporo posameznikom_cam ter organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja znajdejo v pravnih postopkih. S pravnimi mnenji, stališči in pozivi varujejo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo.

V  okviru pravne mreže strokovno pomoč nudijo visoko usposobljeni pravniki in odvetniške pisarne.  Poleg  naše članice Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij (PIC) sodelujejo še:  Amnesty International Slovenija (AI), Danes je nov dan (DJND) in Zavod za kulturo raznolikosti Open (Open)

Kot lahko preberemo na spletni strani mreže,  je bila mreža ustanovljena zaradi nuje, saj zaznavajo povečan pritisk na civilno družbo, razlogi so med drugim v nesorazmerno visokih globah zaradi javnega udejstvovanja, kazenske in odškodninske tožbe z namenom ustrahovanja in omejevanja kritike, pritiski na medije in civilno družbo, grožnje in kaznovanje javnih uslužbencev, ki se odločijo spregovoriti, predstavljajo grobo zlorabo prava. Ker je neravnotežje dostopa do finančnih in pravnih sredstev med državo in posamezniki izjemno veliko, želijo okrepiti položaj tistih, ki so jim kršene človekove pravice ter s tem prispevati h krepitvi vladavine prava in varstvu demokracije.  Nadalje še pravijo, da bodo zagotavljali podporo z uporabo pravnih sredstev za izpodbijanje postopkov in praks, ki so nezakoniti, protiustavni in nedemokratični.  Omenjenim kršitvam napovedujejo zoperstavljanje z strokovno in sistematično uporabo prava.

Na spletni strani mreže lahko že najdete nekaj pravnih mnenj, recimo glede Pravno mnenje glede neveljavnosti odlokov in možnih pravnih sredstev.

V zavihku Pogosta vprašanja, pa lahko najdete tudi vrsto koristnih informacij, ki so za zdaj razdeljeni v štiri širše sklope:

  1. Ugotavljanje identitete (…Kdaj lahko policist ugotavlja mojo identiteto?.. )
  2. Zaseg predmetov (…Ali policisti lahko zasežejo transparent?…)
  3. Pravica do protesta, zbiranja in izražanja? (…Ali se lahko pravica do zbiranja omeji?..)
  4. Nadzor nad delom policije (…Ali lahko policista na javnem prostoru snemamo?..)

Na Pravno mrežo za varstvo demokracije se z vprašanjem ali prošnjo lahko obrnete neposredno na naslov: pomoc@pravna-mreza.si

(Pripravil: M.T.)

Translate »