Novi vladni urad za oskrbo in integracijo migrantov, ki bo prevzel naloge s področja sprejema, nastanitve, zdravstvene oskrbe, izobraževanja in dela, je začel delovati s 1. junijem.

Osrednja naloga novega urada bo skrb za oskrbo in nastanitev tujcev, ki jim je v Sloveniji dovoljeno zadrževanje, razseljenih oseb, oseb z začasno zaščito, prosilcev za mednarodno zaščito in oseb z mednarodno zaščito. Urad bo skrbel tudi za integracijo določenih skupin migrantov, ki zajema vse vidike vključevanja migrantov v družbo: nastanitev, zdravstveno oskrbo, vključevanje v izobraževalne in delo. Urad bo skrbel tudi za upravljanje azilnih domov, integracijskih hiš in nastanitvenih centrov.

Urad bo med drugim skrbel tudi za to, da bodo pri organiziranju nastanitve upoštevali položaj in posebne potrebe ranljivih oseb, kot so mladoletniki, mladoletniki brez spremstva, starejši, nosečnice, žrtve trgovine z ljudmi, in tudi drugih, na ravni EU-ja dogovorjenih standardov nastanitve teh oseb.

Urad bo imel v skladu s finančnim načrtom letos na voljo 4,3 milijona evrov. Prostore za delo urada je zagotovilo ministrstvo za notranje zadeve (MNZ), in sicer v Azilnem domu v Ljubljani. V uradu bodo zaposlili 34 ljudi, ki prihajajo s štirih ministrstev, ki so se doslej ukvarjala s to problematiko. Največ kadrov je v urad prišlo iz sektorja za nastanitev, oskrbo in integracijo MNZ-ja.

Ustanovitev urada kot posebne vladne službe je izhajala iz potrebe po usmerjenem in nadzorovanem delovanjem pri oskrbi migrantov, ki vstopijo v Slovenijo, so sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Predvidela ga je februarja uveljavljena novela zakona o tujcih, vlada pa ga je ustanovila z odlokom.