V nadaljevanju so objavljeni upravičenci za izbiro predstavnikov NVO v Strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve in kandidati za predstavnike NVO v njem.
Upravičenci za izbiro predstavnikov NVO v Strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve po vrstnem redu prispetja prijavnic:

Focus, Živa Kavka Gobbo
Ekvilib Inštitut, Aleš Kranjc Kušlan
Zavod Nefiks, Jože Gornik
Forum za enakopraven razvoj, Darja Sekula Krstić
Povod, Robert Križanič
Zavod Krog, Emina Hadžić
Zavod Pelikan – Karitas, Jože Gornik
Zavod CRP – SJ, Inacio Bintchende
VITRA, Bojan Žnidaršič
Slovenska karitas, Imre Jerebic
Društvo Humanitas, Mateja Kraševec
Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Ana Kristovič
SLOGA, Albin Keuc
EPEKA, Štefan Simončič
Društvo za podporo mladim Romom, Žiga Štajnbaher
Slovenska fundacija za UNICEF, Alja Skele
Zavod Global, Max Zimani
Razvojni center Ptuj, Damir Žerak

Kandidati za predstavnike NVO v Strokovnem svetu za mednarodno razvojno sodelovanje pri Ministrstvu za zunanje zadeve po vrstnem redu prispetja prijavnic s predstavitvami kandidatov:

Ana Kalin, Forum za enakopraven razvoj
Inacio Bintchende, Zavod CRP – SJ
Jana Lampe, Slovenska karitas
Max Zimani, Zavod Global
Maja Ahac, Humanitarno društvo ADRA Slovenija
Albin Keuc, Platforma SLOGA
Alja Skele, Slovenska fundacija za UNICEF
Robert Križanič, Povod

Upravičenci in kandidati vabljeni na javno predstavitev kandidatov in poizkus izbora s soglasjem, ki bo 17. 10. 2017, ob 13.00 v Sejalnici platforme SLOGA, II. nadstropje, Metelkova 6, 1000 Ljubljana.

Vljudno vabljeni.